Opleiding Schulddienstverlening


  • Inleiding
  • Programma
  • Data
  • Advies
  • Inschrijven

Na het volgen van deze opleiding beschik je over een stevige basis waarmee je aan de slag kunt binnen het werkveld van de schulddienstverlening. Je maakt kennis met relevante wet- en regelgeving (zoals de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Faillissementswet) en leert hoe schulddienstverlening in Nederland geregeld is. Maar schulddienstverlening houdt meer in dan alleen wetten en regels. We gaan dan ook uitgebreid in op gespreksvaardigheden en -technieken. Deze basisopleiding sluit je af met een toets. Als je deze met een voldoende resultaat afrondt, ontvang je een certificaat.

Wat leer je?
Je krijgt alle basiskennis die nodig is om een goede start te maken als schulddienstverlener. Je weet wat alle werkzaamheden inhouden, hoe schulddienstverlening is georganiseerd, met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt en hoe je op de juiste manier gesprekken voert om te komen tot een goed plan van aanpak en een gemotiveerde cliënt.

Wie ben je?
Je beschikt over ten minste hbo-niveau, je wilt als schulddienstverlener aan de slag en je wilt in korte tijd de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leren.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 3.147,- Deze prijs is exclusief de proeve van bekwaamheid en inclusief 10% korting.